Om Fresh

Fresh AB är en av Skandinaviens ledande leverantörer av ventilationsprodukter. Vi har sedan 70-talet levererat högkvalitativa lösningar och system för en bättre innemiljö till kunder över hela världen.

Fresh AB

Våra lösningar är konstruerade och tillverkade med optimal kvalitet för en hög driftssäkerhet och lång livslängd. Med en egen konstruktionsavdelning och tillverkning erbjuder vi korta ledtider och en hög flexibilitet.

Företaget grundades 1969 i Gemla utanför Växjö i Småland, där det fortfarande är verksamt.

 

Ägare

Volution Group plc

Volution Group är en ledande leverantör av ventilationsprodukter med Norden, Storbritannien, Centraleuropa och Australasia som primära marknader. Gruppen erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa produkter utvecklade för att möta kunders och slutanvändares behov.

För mer information besök volutiongroupplc.com.